trwa inicjalizacja, prosze czekac...
sierpień 80
13 stycznia 2015r   Związki Zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Związków Zawodowych Pracowników "MIEDZA" PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A wyrażają swój stanowczy sprzeciw, wobec polityki rządu Premier Kopacz prowadzącej do "naprawy" , likwidacji czterech Kopalń Węgla Kamiennego  
Sierpień80
Wycieczka do Pszczyny, Żywca i Promienic 29.05.2015r (piątek)
Sierpień80 ramb
Strajk ostrzegawczy w Rambie 10.06.2014r
Sierpień80 bestgum
Strajk ostrzegawczy w Bestgumie 11.06.2014r
Sierpień80
Porozumienie w spółkach Bestgum, Ramb, Betrans 09.12.2014r
Sierpień80
 • WZZ "Sierpień 80"
 • PGE GIEK SA KWB "Bełchatów"
 • w Rogowcu
 • Pn-Pt 7:00-15:00
 • I piętro, pokój 101-102
 • nr tel. 44 737 49 98
 • tel/fax. 44 737 49 99
 • e-mail: zzsierpien80.giekkwbb@gkpge.pl
Sierpień80
 • Przewodniczący
 • Leszek Skowronek
 • Wiceprzewodniczący
 • Sławomir Król
 • Sekretarz
 • Czesław Maconko
Sierpień80
Sierpień80

stat4u

O nas

sierpień 80 Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80" powstał w roku 1992 przez wyłonienie się z „Solidarności 80". Od początku istnienia przewodniczącym Komisji Krajowej jest Daniel Podrzycki. Siedziba Komisji Krajowej znajduje się w Katowicach, ul. Warszawska 19. WZZ „Sierpień 80" w KWB „Bełchatów" powstał w dniu 21.02.1997 roku na skutek wykreślenia organizacji związkowej z NSZZ „Solidarność". Władzą związku jest Komisja Zakładowa, a jej przewodniczącym Ryszard Brzuzy. Organizacja zakładowa KWB liczy około trzech tysięcy członków. W związku funkcjonuje 5 Komisji Problemowych. Bieżącą działalnością związku zajmuje się 5 - osobowe Prezydium. Zadaniem Komisji Zakładowej jest realizacja Ustawy o Związkach Zawodowych oraz wypełnianie zapisów Statutu Związku WZZ „Sierpień 80" w kontaktach z Dyrekcją, Zarządem i Radą Nadzorczą, innymi strukturami, państwowymi, terenowymi i społecznymi.

Do wymiernych osiągnięć należy zaliczyć:

 • zapewnienie opieki służby zdrowia pod kątem potrzeb pracowników kopalni, a zwłaszcza prowadzenia badań profilaktycznych i zdrowotnych w Przychodni Zdrowia Elektrowni,
 • zorganizowanie na terenie KWB Społecznej Inspekcji Pracy,
 • animacja przy tworzeniu Głównej Komisji BHP KWB „Bełchatów",
 • zapewnienie posiłków profilaktycznych KWB „Bełchatów" od 1992 roku,
 • nowelizacja Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, bezpośredni udział naszych działączy związkowych w przygotowaniu nowelizacji
 • organizowanie bardzo znacznej pomocy dla powodzian w 1997 roku,
 • doprowadzenie do zawarcia umowy z Kliniką Neurochirurgii we Wrocławiu
 • realizacja postulatów strajkowych.

 • Plany :

 • nieustępliwe dążenie do podnoszenia wynagrodzeń pracownikom w wyniku negocjacji
 • niedopuszczenie do zwolnień pracowników (członków związku)
 • wpływanie na najważniejsze decyzje dotyczące zakładu i pracowników
 • w sferze socjalnej dla członków przygotowujemy pole namiotowe nad jeziorem Łączna
 • współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i strukturami, które służą niesieniem pomocy naszym członkom i ich rodzinom.

 • Komisja Krajowa

 • WZZ "Sierpień 80"
 • ul. Warszawska 19
 • Katowice
 • Telefony
 • nr tel. 32 253 06 41
 • nr tel. 32 253 06 42
 • nr tel. 32 253 70 99
 • sekretariat@wzz.org.pl
 • Rzecznik prasowy

 • Patryk Kosela
 • telefon dla mediów: 502 404 559
 • rzecznik@wzz.org.pl
 • Porady prawne z zakresu prawa pracy

 • tel 32 253 06 42

Sierpień80